Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

1.     Přesnídávka pro děti se vydává dopoledne v 09.30 hod.

2.     Obědy probíhají v 11.15 hod pro MŠ a v 12.00 hod a 12.30 hod. pro ZŠ.

3.     Do jídelny přicházejí děti v doprovodu učitele/učitelky nebo vychovatele/ky.

4.     Polévku nalévá kuchařka pro MŠ nebo vychovatel/ka pro ZŠ.

5.     Nápoje jsou připraveny dle výběru.

6.     Použité nádobí odnášejí děti jednotlivě nebo s pomocí učitele/ky (MŠ).

7.     Rozlití nápoje nebo rozbití nádobí hlásí děti dozorujícímu pedagogovi.

8.     Mytí stolů a úklid jídelny zajišťuje kuchařka.

9.     Při stolování zachovávají děti a žáci pravidla slušného chování.

10.  Svačinky pro děti MŠ se vydávají v 14.15 hod.

11.  Před jídlem si děti a žáci umyjí ruce mýdlem.

Pravidla stravování

Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 09.30 hod.

Neodebraný a neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Svačiny neodhlášené do 08.00 hod jsou taktéž zúčtovány.

V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva lékaře apod.), lze oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 11.30 hod. do 12.00 hod.  

Škola není povinna volat a psát, zda bude dítě přítomno nebo ne.

Od. 1.9.2022 se stravné, školné (MŠ) a družina (ZŠ) bude hradit bankovním převodem na účet 27-7624870217/0100 vždy zálohově na následující měsíc. Variabilní symbol bude rodičům předán na rodičovských schůzkách. Školné neplatí děti předškoláků.

MŠ – 3-6 let -  stravné na den 40,--kč ( svačiny + oběd), školné 200,-- kč                            Záloha na měsíc 1080,--kč

MŠ – 7 let – stravné 42,-- kč (svačiny + oběd), školné 200,--kč Záloha na měsíc 1124,--kč

ZŠ – 7-10 let stravné na den 23,--kč                                                       Záloha na měsíc 500,--kč

ZŠ – 11-15 let stravné na den 25,--kč                                                  Záloha 550,--kč

Pokud dítě dovrší v daném školním roce 11-ti let (září až srpen), platí již částku 25,--kč.  

 

Kontakt – p. Kožená, tel. č. 723438593. Stačí i sms.

Částky za stravování jsou uvedeny na „Kalkulace cen“.

 

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1.9.2022

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Ing. Pachovský Jiří v.r.

                                                                                                                Ředitel ZŠ a MŠ Holany