Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Organizace školního roku 2024/2025
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 1. Přesnídávka pro děti se vydává dopoledne v 09.30 hod.
 2. Obědy probíhají v 11.15 hod pro MŠ a v 12.00 hod a 12.30 hod. pro ZŠ.
 3. Do jídelny přicházejí děti v doprovodu učitele/učitelky nebo vychovatele/ky.
 4. Polévku nalévá kuchařka pro MŠ nebo vychovatel/ka pro ZŠ.
 5. Nápoje jsou připraveny dle výběru.
 6. Použité nádobí odnášejí děti jednotlivě nebo s pomocí učitele/ky (MŠ).
 7. Rozlití nápoje nebo rozbití nádobí hlásí děti dozorujícímu pedagogovi.
 8. Mytí stolů a úklid jídelny zajišťuje kuchařka.
 9. Při stolování zachovávají děti a žáci pravidla slušného chování.
 10. Svačinky pro děti MŠ se vydávají v 14.15 hod.
 11. Před jídlem si děti a žáci umyjí ruce mýdlem.

Pravidla stravování

Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 09.30 hod.

Neodebraný a neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Svačiny neodhlášené do 08.00 hod jsou taktéž zúčtovány.

V případě nepřítomnosti strávníka (návštěva lékaře apod.), lze oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 11.30 hod. do 12.00 hod.  

Škola není povinna volat a psát rodičům, zda bude dítě přítomno nebo ne.

Od. 1.9.2022 se stravné, školné (MŠ) a družina (ZŠ) bude hradit bankovním převodem na účet 27-7624870217/0100 vždy zálohově k 15. dni na následující měsíc. Variabilní symbol bude rodičům předán na rodičovských schůzkách. Školné neplatí děti předškoláků.

MŠ – 3-6 let -  stravné na den 43,--kč ( svačiny + oběd), školné 200,-- kč                            Záloha na měsíc 1200,--kč

ZŠ – 7-10 let stravné na den 26,--kč                                                       Záloha na měsíc 600,--kč

ZŠ – 11-15 let stravné na den 28,--kč                                                   Záloha 650,--kč

Pokud dítě dovrší v daném školním roce 11-ti let (září až srpen), platí již částku 28,--kč.  

Kontakt – p. Kožená, tel. č. 723438593. Stačí i sms.

Částky za stravování jsou uvedeny na „Kalkulace cen“.                             Ing. Pachovský Jiří v.r.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1.9.2023                                    Ředitel ZŠ a MŠ Holany